Tanulmányi szolgáltatások

Dokumentummásolatok kiállítása

– oklevél, oklevélmelléklet, leckekönyv/törzslap-kivonat másolat/másodlat kiállítása (https://neptun.sze.hu/downloadmanager/details/id/14232/m/1330)

Igazolás kiállítása:

– az egyetemen (jogelődjében) folytatott tanulmányokról

– oklevélátlag igazolás felvételi eljáráshoz (2006. előtt kezdetteknek)

– az elhasznált államilag támogatott félévek számáról

– a régen használt üzemmérnök végzettség esetén, milyen mérnöki cím viselésére jogosult (mérnökké nyilvánítás)

– hivatalos igazolások hatósági megkeresésre (pl. rendőrség, bíróság, nyufi, OEP, NAV, stb.)

– oklevél hitelesség igazolása külső megkeresésre (az érintett fél hozzájáruló nyilatkozata szükséges)

Kapcsolat:

Horváth Renáta
osztályvezető
Tanulmányi Osztály 
Széchenyi István Egyetem
Cím: 9026, Győr, Egyetem tér 1.
E-mail: horathr@sze.hu I sze-to@sze.hu
Telefon: +36 (96) 503-407 3407-as mellék

Közösség

Szaktárskeresés, találkozó szervezés

Alumni tevékenységünk összefogja a Széchenyi István Egyetemen és jogelőd intézményeiben tanult hallgatóit, és számukra lehetőséget biztosít kapcsolattartásra az egyetemi polgárokkal, szakmai karrierjük építésének támogatására.

Célunk egy globális szakmai-közösségi hálózat kiépítése, amely összeköti az alma mater iránt elkötelezett öregdiákokat egy aktív és kollaboratív, oda-vissza ható együttműködésben.

Alumnik számára találkozókat is szervezünk, amely magában foglalja a szállás és terem foglalását valamint színvonalas programelemeket is biztosítunk ingyenesen illetve kedvezményesen.

Hírlevél, programajánló

 A Széchenyi István Egyetem (SZE) fontosnak tartja, hogy hallgatóival a diplomaátadót követően is kapcsolatban maradjon. SZE Alumni közösségünknek jelenleg több mint 80 ezer tagja van, több mint 65 országból.

Ha örömmel venné hírleveleinket, érdeklik a SZE alumniknak szervezett programjaink, kapcsolatban maradna alma materével és szaktársaival, kérje regisztrációját kollégánktól.

Kapcsolat:

Simon Annamária
alumni referens

Alumni és Wellbeing Központ
Cím: 9026, Győr, Egyetem tér 1.
E-mail: alumni@sze.hu
Telefon: +36 96 503 400/3158