Az alumni szó jelentése öregdiák, a latin alumnus (hímnem), alumna (nőnem) szó többes számú alakja. Nemzetközileg is ismert kifejezés mindazokra, akik egy adott iskola végzett diákjai.

Minden modern egyetem tevékenységében egyre hangsúlyosabb szerepet kap, hogy kapcsolatban maradjon alumnijaival. A Széchenyi István Egyetem (SZE) valamennyi végzett hallgatóját, doktoranduszát megbecsüli. Az Ön elégedettsége és alma mater iránti elkötelezettsége kiemelten fontos számunkra. Bízunk abban, hogy kapcsolatban marad velünk, örömmel gondol vissza az itt eltöltött időre, büszke, hogy a SZE közösségéhez tartozik, és tovább viszi a Széchenyi István Egyetem jó hírét!